Hjem » Midlertidig stopp for Hardanger Lift

Midlertidig stopp for Hardanger Lift

Statsforvalteren i Vestland sier nei til Hardanger Lift, og begrunner det med hensynet til villreinen. Men det trenger ikke å bety at siste ord om Norges høyeste pendelbane er sagt.

Ordfører i Ullensvang, Roald Aga Haug fra Arbeiderpartiet, er ikke overrasket over beslutningen fra statsforvalteren, men signaliserer samtidig at han er klar for å ta saken videre.

– Vi vet at reinsdyr er det viktigste spørsmålet her, og vi er også opptatt av å ta vare på dyrene. Vi er kanskje mer urolige for måten staten håndterer stammene ved å uroe med helikopter, lang jakt og å vurdere vinterjakt, sier Aga Haug til Hardanger Folkeblad.

Han sier også at han allerede har snakket med statsforvalteren, og har avtalt et møte.

Hardanger Lift skal være utvikling i pakt med naturen

– Vi er svært bevisste på at Hardanger Lift, om prosjektet blir realisert, vil transportere et stort antall gjester til randsonen av områdene til den utrydningstruede villreinstammen, og at flere gjester til fjellet kan medføre økt belastning på sårbar høyfjellsvegetasjon, flora og fauna, sier Kjetil Johnsen, daglig leder i Hardanger Lift.

Naturvern er viktig for Hardanger Lift. Det er jo nettopp naturen som er varen liften skal selge.

Siden man må kjøpe billett for å ta liften til toppen av Rossnos vil det være mulig å avgrense hva slags utstyr folk tar med seg opp i pendelbanen, om man for eksempel er bekymret for at folk skal bruke banen som utgangspunkt for lengre skiturer eller annet innover vidda.

Det er i kontrast til Valldalen, Tinnhølen, Rjukan og andre steder – hvor man ikke har anledning til å gjennomføre denne type utstyrskontroll.

Hardanger Lift skal bidra til lønnsom næringsaktivitet, nye arbeidsplasser og distriktsbygging i Ullensvang og Hardanger. Siden starten av prosjektet har det vært planlagt for å gjøre så lite inngrep i naturen som mulig, og i våre forslag ligger det reelle avbøtende tiltak for å ta vare på både villrein og natur.

Det er tross alt naturen folk vil ta pendelbanen for å oppleve, så det er i vår grunnleggende og avgjørende interesse at naturen blir tatt vare på. Det inkluderer selvsagt villreinen.

Hva skjer nå?

Vi har god tro på at en mekling med Statsforvalteren vil føre frem. På kort sikt er vår viktigste oppgave å støtte opp under denne prosessen.  Vi mener fortsatt at Odda, Ullensvang, Hardanger, Vestland og Norge fortjener denne spektakulære banen – som vil gjøre fjellet tilgjengelig for flere.

Les gjerne mer om prosjektet på forsiden her på hardanger-lift.no.