Hjem » Hardanger Folkeblad: Fylkespolitikerne anbefaler å gjennomføre gondpolprosjektet

Hardanger Folkeblad: Fylkespolitikerne anbefaler å gjennomføre gondpolprosjektet

Hardanger Lift: Skalltaket.

Et flertall i fylkesutvalget i Vestland fylkeskommune gikk onsdag 19. oktober inn for å anbefale byggingen av den planlagte pendelbanen i Odda. 

– Ut ifra en totalvurdering av fordeler og ulemper vil fylkesutvalget anbefale gjennomføring av planforslaget, går det frem av vedtaket. Vedtaket blir dermed også send inn som høringsuttalelse til Ullensvang kommune sitt planforslag for Hardanger Lift AS.

Les hele saken i Hardanger Folkeblad