Hjem » Hardanger Lift – Reguleringsplan. 1-0 til lokaldemokratiet.

Hardanger Lift – Reguleringsplan. 1-0 til lokaldemokratiet.

Et enstemmig utvalg for plan, næring og samfunn sa 22. juni ja til å legge reguleringsplanen for Hardanger Lift ut på høring. Det er en viktig milepæl for prosjektet. Nå ser vi frem til å få innspill til reguleringsplanen. For vi som vil utvikle Hardanger Lift, vil gjøre det i samarbeid med lokalsamfunnet.

For skal vi lykkes, må verdiskapingen i reiselivet bli værende lokalt. Vi ønsker å skape aktivitet og store ringvirkninger for det lokale næringslivet i alle årets måneder. Slik bygger vi så mange gode helårs arbeidsplasser som mulig.

Hele reiselivsnæringen og mange tilknyttede næringer i Hardanger vil merke de positive ringvirkningene av liften. Siderbønder, overnatting, kafeer og butikker er allerede i dag en drivkraft i reiselivet vårt. Men mange gode, lokale krefter ønsker å satse mer. Det kan Hardanger Lift legge til rette for, med økt aktivitet hele året. Turister ønsker lokal mat, lokalt vertskap og bærekraftige opplevelser, og det er nettopp det vi som utvikler Hardanger Lift ønsker å tilby i samarbeid med lokale bedrifter og aktører.

Men byggingen av pendelbanen skal ikke bare bidra til lokal aktivitet når pendelbanen står ferdig. Også selve byggingen av pendelbanen skal skje med så stor bruk av lokale og regionale leverandører som mulig. På den måten vil vi bidra til å styrke næringsutviklingen både i kommunen og i regionen, og skape flere positive, lokale ringvirkninger fra dag én.

Vi har vært helt åpne om at det også er utfordringer knyttet til prosjektet. Utvalgsleder Eivind Tokheim gikk i møtet ganske detaljert gjennom villreinens levesett og bevegelsesmønster, og at konkluderte med at en pendelbane til Rossnos kombinert med en fornuftig besøksforvaltning bør kunne være bærekraftig.

Vi er svært bevisste at vi skal transportere et stort antall gjester til randsonen av områdene til den utrydningstruede villreinstammen. For å verne om naturressursene og villreinstammen på Hardangervidda, skal vi bruke sti- og løypenettet for å styre ferdselen. Ullensvang har erfaring fra besøksforvaltning rundt Trolltunga, og vi vil bruke disse erfaringene som grunnlag for besøksforvaltning av områdene rundt Rossnos. Hardanger Lift vil pålegge egen betaling per tur som skal gå til tilrettelegging i samarbeid med kommunen.

Det store flertallet av utvalgsmedlemmer uttrykte sterk støtte til prosjektet. Vi skal i ukene frem til høringsfristen går ut 15. september bidra med mer informasjon og svar på spørsmål fra lokalsamfunnet og andre interessenter.